Інститут економіки та прогнозування

Національної академії наук України

   

Україна у вимірі економіки знань / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: "Основа", 2006. – 592 с.

Вартість - 40,00 грн, без ПДВ        Купити

Розглянуто сутність і характерні особливості економіки знань; обґрунтовано фактори, що впливають на її реалізацію в Україні. На основі вивчення досвіду зарубіжних країн, що обрали шлях формування знаннєвої економіки, висвітлено індикатори та показники оцінки результативності такої економіки. Виходячи із наявного освітнього та науково-технічного потенціалу обґрунтовано заходи державної політики, що сприятимуть ефективності економічних перетворень та становленню національної інноваційної системи України як основи інституційного забезпечення економіки знань.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Send mail to skr@ief.org.ua with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Institute for Economics and Forecasting
Last modified: мая 20, 2011